ENVIAMENT DE PROPOSTES D’ACTIVITATS PER A PUBLICAR A L’AGENDA CULTURAL DEL 1r TRIMESTRE DE 2024 (termini fins a l’1 de desembre de 2023)

ENVIAMENT DE PROPOSTES D’ACTIVITATS PER A PUBLICAR A L’AGENDA CULTURAL DEL 1r TRIMESTRE DE 2024 (termini fins a l'1 de desembre de 2023)

L’Agenda cultural i esportiva de Borriol és una publicació trimestral en paper i digital en què es poden publicitar, de manera gratuïta, les activitats de totes les entitats que promouen la cultura i l’esport al nostre poble, siguen públiques o privades. Només cal emplenar el formulari en línia http://bit.ly/1t2024aceborriol abans de l’1 de desembre de 2023 per tal de proposar activitats per a ser incloses en l’Agenda del 1r trimestre de 2024 (gener-febrer-març).

Animeu-vos a enviar les vostres activitats!

Totes les propostes que no s’envien en els terminis establerts no podran ser publicades a l’edició impresa. L’Agenda Cultural es difon en paper, Instagram, Facebook, Twitter, GCal i a borriol.es. Si algun dels esdeveniments sofreix algun canvi, l’organització ens ho hauria de comunicar per tal de modificar les dades a tots els suports, en cas de ser possible, dins dels terminis de treball****.

Formulari en línia:http://bit.ly/1t2024aceborriol 

Contacte: 

Sílvia Llorens Nebot, Regidora de Cultura: silvia.llorens@borriol.es | Tel. 633 440 873

Raquel Artuñedo, Dinamització cultural i educativa: ace.borriol@gmail.com | Tel. 600 91 32 74

Agenda Cultural o Esportiva de Borriol: ace.borriol@gmail.com

Xarxes socials:

Instagram: https://www.instagram.com/culturaborriol

Facebook: https://www.facebook.com/AgendaCulturalBorriol/

Calendari:

GCal:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ace.borriol%40gmail.com&ctz=Europe%2FMadrid

ICAL:

https://calendar.google.com/calendar/ical/ace.borriol%40gmail.com/public/basic.ics

 

Animeu-vos a enviar les vostres activitats!


S’agraeix l’esforç a totes les associacions, col·lectius, comerços i persones que col·laboren en la programació de l’agenda cultural i esportiva.

Terminis fins al dia 1 de desembre (1r trimestre), 15 de febrer (3r trimestre), 15 de maig (3r trimestre) o 15 d’agost (4t trimestre), si no s’indica altre termini a la convocatòria.. Totes les propostes que no s’envien en els terminis establerts no podran ser incloses.

L’Agenda Cultural es reserva el dret de publicació d’aquells esdeveniments que no s’ajusten a la seua línia editorial. Els esdeveniments que ens arriben fora dels terminis només podran ser publicats a les nostres xarxes socials.

La programació de l’Agenda Cultural i Esportiva està subjecta a canvis. Les entitats organitzadores podran, per tant, suprimir o modificar l’horari i la data dels esdeveniments programats.