CONVOCATÒRIA DE DIVERSES PLACES

CONVOCATÒRIA DE DIVERSES PLACES

Avui dimecres 25 d’octubre s’ha publicat al BOE la convocatòria per a proveir les places següents:

– Una plaça de Direcció d’Arxiu, Biblioteca i Dinamització Cultural, en torn lliure.

– Una plaça de Tècnic de Gestió, enquadrada en l’escala d’Administració General, subescala Tècnica en torn de promoció interna.

– Una plaça d’Encarregat General d’Obres i Manteniment, en règim de personal laboral fixe, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure.

– Tres places d’Agent de la Policia Local, pertanyents a l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local i els seus auxiliars, dos places mitjançant el sistema d’oposició, per torn lliure i una mitjançant concurs, per mobilitat.

Baixa’t la publicació.

Pots obtindre tota la documentació en la Seu Electrònica de l’Ajuntament (clica ací).