JA ES POT VORE EL PLE DE SETEMBRE/2023 AL YOUTUBE

JA ES POT VORE EL PLE DE SETEMBRE/2023 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 28 de setembre en el canal de YouTube corporatiu.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 2.002/2023 referent Reglament de la Comissió d’Igualtat.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 2.182/2023 corresponent a la Col·laboració i Delegació de la Gestió Recaptatòria.

Es va desestimar la Proposta del Grup PP contra la tramitació d’una Llei d’Amnistia amb els vots a favor del PP i Ciutadans, una abstenció de Veïns de Borriol i els vots en contra del PSPV, Veïns de Borriol i Compromís.

En l’activitat de control es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 1.027/2023 fins a la 1.126/2023.

Va finalitzar amb precs i preguntes.