LICITACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL CENTRE DE DIA

LICITACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL CENTRE DE DIA

Ja s’ha publicat la licitació per a la redacció de projectes i direcció facultativa de les obres del Centre de Dia per a Persones Majors Dependents al nostre poble corresponent al Pla Convivint. En el Portal de Transparència de la Seu Electrònica de l’Ajuntament està tota la documentació referent a la licitació.

Clica ací.