PLE DE 7 DE SETEMBRE/2023 AL YOUTUBE

PLE DE 7 DE SETEMBRE/2023 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 7 de setembre en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 27 de juliol de 2023.

Per unanimitat es va aprovar l’Expedient 1.456/2023 referent al Compte General 2022.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 2.014/2023 corresponent Dies Festius Locals per al 2024.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 2.145/2023 sobre l’EMC 46/2023 Crèdit extraordinari.

Es va aprovar amb els vots a favor de Compromís per Borriol, Partit Popular i Ciutadans i els vots en contra de Veïns de Borriol l’Expedient 2.149/2023 referent al Reconeixement extrajudicial de crèdit (REC 1/2023.)

En l’activitat de control es va donar compte de l’Expedient 2.023/2023 corresponent a la Dació de compte sobre l’Informe d’Intervenció d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera segon trimestre 2023, de l’Expedient 1.178/2023 referent a la Dació de compte de l’Informe de Morositat dels segon trimestre 2023 i de les resolucions d’alcaldia de la núm. 911/2023 a la 1.026/2023.