ORDRE I CONVOCATÒRIA DEL PLE D’AGOST/2023

ORDRE I CONVOCATÒRIA DEL PLE D'AGOST/2023

El dijous 7 de setembre es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 27 de juliol de 2023.

2. Expedient 1.456/2023. Compte General 2022.

3. Expedient 2.014/2023. Dies Festius Locals per al 2024.

4. Expedient 2.145/2023. EMC 46/2023 Crèdit extraordinari.

5. Expedient 2.149/2023. Reconeixement extrajudicial de crèdit (REC 1/2023 )

B) Activitat de control

6. Expedient 2.023/2023. Dació de compte sobre l’Informe d’Intervenció d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera segon trimestre 2023.

7. Expedient 1.178/2023. Dació de compte de l’Informe de Morositat dels segon trimestre 2023

8. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la núm. 911/2023 a la 1.026/2023.

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).