SELECCIÓ DE PERSONAL DOCENT PER AL PFQB

SELECCIÓ DE PERSONAL DOCENT PER AL PFQB

Des de l’Ajuntament anem a procedir a la selecció de dos persones com a personal docent per al Programa Formatiu de Qualificació Bàsica per al curs acadèmic 2023/2024.

Es tracta d’un docent de mòduls generals per a impartir els àmbits lingüístic i científic matemàtic i un docent especialista en X50 AGA399_1 Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes.

Recordem que el Programa Formatiu de Conselleria d’Educació impartit per l’Ajuntament de Borriol està adreçat a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en ESO. Es podrà obtindre la certificació en Conservació i Millora de Muntanyes i a més a més es podrà preparar proves lliures per a l’obtenció del graduat de l’ESO o proves d’accés a cicles de grau mitjà.

L’inici del curs serà el 13 de setembre i finalitzarà el 21 de juny amb un horari de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h.

Consulta tota la documentació en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica (clica ací).

20230727_ANEXO I y Criterios baremación_pdf 20230727_Publicación_Anuncio_Anuncio CONVOCATORIA SELECCIÓN 2 DOCENTES (2)