CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JULIOL/2023

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JULIOL/2023

El dijous 27 de juliol es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions de data 29 de juny i 6 de juliol de 2023.

2. Expedient 1.158/2016. Liquidació definitiva del Programa d’Actuació Integrada de l’Abeller.

3. Expedient 1.706/2023. Designació de representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.

4. Expedient 1.998/2022. Declaració de Festa d’Interés Turístic de les Festes Patronals de Sant Bartomeu i Sant Roc.

5. Expedient 1.396/2023. Instrument de Planificació Pluriennal 2023-2027.

B) Activitat de Control

6. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 807 a la 910.

C) Precs i Preguntes

El Ple el podran seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).