PLE EXTRAORDINARI DE JULIOL/2023

PLE EXTRAORDINARI DE JULIOL/2023

El dijous 6 de juliol es realitzarà un ple extraordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Pronunciament del ple sobre la urgència de la sessió.

2. Expedient 1.814/2023 EMC 39/2023 Crèdit extraordinari per al Camí de les Ermites i Perdiguer (subvenció de Camins Rurals 2023).

3. Expedient 905/2018. Acceptació de la delegació del programa Edificant IES Borriol.

Per problemes tècnics el Ple no es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de Youtube en directe però una vegada finalitzat es publicarà.