JA POTS VORE AL YOUTUBE EL PLE D’ORGANITZACIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ PER A LA LEGISLATURA 2023/2027

JA POTS VORE AL YOUTUBE EL PLE D'ORGANITZACIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ PER A LA LEGISLATURA 2023/2027

Ja pots vore al Youtube el Ple extraordinari referent a l’organització de la nova corporació que es va realitzar el dijous 29 de juny de 2023 i on es van tractar els punts següents:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 17 de juny de 2023.

Es va aprovar amb els vots a favor de Compromís per Borriol, PSPV, Ciutadans i PP i els vots en contra de Veïns de Borriol l’Expedient 1.704/2023 corresponent a la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern

Es van aprovar per unanimitat els expedients 1.705/2023 sobre la creació de la Comissió Informativa General i el 1.706/2023 corresponent a la designació de representants de l’Ajuntament davant d’organismes i entitats.

Es va aprovar amb els vots a favor de Compromís per Borriol i PSPV i els vots en contra del PP, Veïns de Borriol i Ciutadans l’expedient 1.707/2023 referent a les indemnitzacions i dedicacions dels regidors.

En l’activitat de control es va donar compte de l’Expedient 785/2023 sobre l’execució trimestral del primer trimestre del 2023, l’expedient 788/2023 corresponent al nomenament de tinents d’alcalde i junta de govern, l’expedient 806/2023 sobre formació de grups polítics i de les resolucions d’alcaldia de la 496/2023 a la 806/2023.