PLE EXTRAORDINARI PER AL DIJOUS 29 DE JUNY

PLE EXTRAORDINARI PER AL DIJOUS 29 DE JUNY

El dijous 29 de juny es realitzarà un ple extraordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 17 de juny de 2023.

2. Expedient 1.704/2023. Periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

3. Expedient 1.705/2023. Creació de la Comissió Informativa General per al 2023/2027.

4. Expedient 1.706/2023. Designació de representants de l’Ajuntament en organismes i entitats.

5. Expedient 1.707/2023. Indemnitzacions i dedicacions dels regidors per al 2023/2027.

B) Activitat de control

6. Donar compte de l’Expedient 1.235/2023. Execució trimestral del primer trimestre del 2023.

7. Donar compte de la resolució d’alcaldia 785/2023 sobre les delegacions d’alcaldia.

8. Donar compte de la resolució d’alcaldia 788/2023 sobre nomenament de tinents d’alcalde i la Junta de Govern Local.

9. Donar compte de la resolució d’alcaldia 806/2023 sobre la formació dels grups polítics.

10. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 496/2023 a la 806/2023.

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).