OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Davant la necessitat i urgència de cobrir temporalment la plaça d’auxiliar de biblioteca en absència del seu titular s’ha presentat oferta d’ocupació en LABORA per a la selecció de personal que puga cobrir el lloc.

REQUISITS: TÍTOL ESO

CRITERIS DE VALORACIÓ:

TITULACIÓ ACADÈMICA EN BIBLIOTEQUES, ARXIUS I CATALOGACIÓ màxim 5 punts.(3 punts grau universitari o equivalents, FP superior branca 2 punts, batxiller o FP medie 1 punt)

FORMACIÓ: 25 punt màxim. CURSOS DE FORMACIÓ EN ÀMBIT BIBLIOTECARI, INFORMÀTICA, ATENCIÓ AL PÚBLIC, IDIOMES.(mes de 200 h 4 punts, de 100 h a 199 h 3 punts, de 50 h a 99 h 2 punts, de 15 a 49 h 1 punt) no computen jornades, seminaris ni conferències.

IDIOMES A2 1punto, B1 2 puntos,B2 3 punts, C1 4 punts, C2 5 punts.

VALENCIÀ A1 0,5 punts, A2 1punto, B1 2 punts, B2 3 punts, C1 4 punts, C2 5 punts.

Només es valora el màxim nivell obtingut.

TERMINI D’ADMISSIÓ D’OFERTES: 3 DIES HÀBILS DES DE SEGÜENT PUBLICACIÓ.

En cas d’empat es donarà preferència major puntuació en titulació acadèmica, formació i en empat de totes dues diversitat funcional i si persisteix major percentatge de discapacitat. Si no hi ha candidats amb diversitat l’empat es dirimeix a favor de l’aspirant amb formació en matèria d’igualtat. Si persisteix per sorteig.

LES PERSONES INTERESSADES HAURAN DE REGISTRAR-SE EN LA WEB DE LABORA. EL CODI DE L’OFERTA ÉS 618084.