PLE ORDINARI D’ABRIL/2023 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI D'ABRIL/2023 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 27 d’abril en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 30 de març de 2023.

Per unanimitat es va aprovar l’Expedient 1.028/2023. Declaració d’utilitat pública o interés social de les obres del CEIP l’Hereu.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1.095/2023. EMC 25/2023 Crèdit ext per a la compra de vehicle i maquinària i millores d’infraestructures urbanes.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1.081/2023. EMC 23/2023 Suplement de crèdit per a diferents àrees de gasto de l’Ajuntament.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1.086/2023. Ajudes per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques.

En l’activitat de control es va donar compte de l’Expedient 1.122/2023 Informe anual sobre el resum de control intern 2022, de les resolucions d’alcaldia de la 381/2023 a la 495/2023 i de l’Expedient 1.178/2023 Informe de morositat del primer trimestre 2023.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.