CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL MES D’ABRIL/2023

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL MES D'ABRIL/2023

El dijous 27 d’abril es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 30 de març de 2023.

2. Expedient 1.028/2023. Declaració d’utilitat pública o interés social de les obres del CEIP l’Hereu.

3. Expedient 1.095/2023. EMC 25/2023 Crèdit ext per a la compra de vehicle i maquinària i millores d’infraestructures urbanes.

4. Expedient 1.081/2023. EMC 23/2023 Suplement de crèdit per a diferents àrees de gasto de l’Ajuntament.

5. Expedient 1.086/2023. Ajudes per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques.

B) Activitat de control

6. Donar compte de l’Expedient 1.122/2023 Informe anual sobre el resum de control intern 2022.

7. S’ha donat compte de les resolucions d’alcaldia de la 381/2023 a la 495/2023.

8. Donar compte de l’Expedient 1.178/2023 Informe de morositat del 1 trimestre 2023.

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).