PLE ORDINARI DE MARÇ/2023 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DE MARÇ/2023 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 30 de març en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 23 de febrer de 2023.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 910/2023 corresponent a EMC 19/2023 Suplement de crèdit per al pagament de retards per a l’equiparació d’específics en compliment de sentències.

Per unanimitat es va aprovar l’Expedient 711/2023 referent al I Pla Local d’Infància, Adolescència i Participació.

Aprovat per unanimitat l’Expedient 476/2023 corresponent al Protocol d’Assetjament Laboral.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 344/2023 sobre la correcció d’errors materials en la plantilla de personal 2023.

Per unanimitat es va aprovar l’Expedient 2.752/2023 corresponent a la Sol·licitud de reconeixement de compatibilitat d’empleat públic.

En l’activitat de control es va donar compte de l’Expedient 838/2023 referent al Tancament i liquidació del pressupost 2022, de l’Expedient 344/2023 corresponent al Pla anual de control financer 2023 i de les resolucions d’alcaldia de la 191/2023 a la 380/2023.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.