CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE MARÇ/2023

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE MARÇ/2023

El dijous 30 de març es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 23 de febrer de 2023.

2. Expedient 910/2023.EMC 19/2023 Suplement de crèdit per al pagament de retards per a l’equiparació d’específics en compliment de sentències.

3. Expedient 711/2023. I Pla Local d’Infància, Adolescència i Participació.

4. Expedient 476/2023. Protocol d’Assetjament Laboral.

5. Expedient 344/2023. Correcció d’errors materials en la plantilla de personal 2023.

6. Expedient 2.752/2023. Sol·licitud de reconeixement de compatibilitat d’empleat públic.

B) Activitat de control

7. Donar compte de l’Expedient 838/2023. Tancament i liquidació del pressupost 2022.

8. Donar compte de l’Expedient 344/2023. Pla anual de control financer 2023.

9. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 191/2023 a la 380/2023.

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).