PLE DE FEBRER/2023 AL YOUTUBE

PLE DE FEBRER/2023 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 23 de febrer en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 26 de gener de 2023.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1.998/2022 Declaració de Festa d’Interés Turístic les Paelles de Sant Vicent.

Per unanimitat es va aprovar l’Expedient 383/2023 Declaració de Festa d’Interés Turístic les Festes Patronals de Sant Vicent.

Aprovat per unanimitat l’Expedient 170/2023 Pla Estratègic de Subvencions 2023.

Es va aprovar per unanimitat l’expedient 451/2023. Modificació de la plantilla i annex del pressupost de personal 2023.

En l’activitat de control es va donar compte de la Memòria Final del Pla Estratègic de Subvencions 2022, l’Informe de Morositat del 4t trimestre del 2022 i de les resolucions d’alcaldia de la 49/2023 fins la 190/2023.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.