CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL PLE ORDINARI DE FEBRER/2023

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL PLE ORDINARI DE FEBRER/2023

El dijous 23 de febrer es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 26 de gener de 2023.

2. Expedient 1.998/2022. Declaració de Festa d’Interés Turístic les Paelles de Sant Vicent.

3. Expedient 383/2023. Declaració de Festa d’Interés Turístic les Festes Patronals de Sant Vicent.

4. Expedient 170/2023. Pla Estratègic de Subvencions 2023.

5. Expedient 451/2023. Modificació de la plantilla i annex del pressupost de personal 2023.

B) Activitat de control

6. Donar compte de la Memòria Final de l’Expedient 813/2022 del Pla Estratègic de Subvencions 2022.

7. Donar compte de l’Informe de Morositat del 4 trimestres del 2022

8. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 49/2023 a la 190/2023.

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).