PLE ORDINARI DE 26 DE GENER AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DE 26 DE GENER AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 26 de gener en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 22 de desembre de 2022.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 36/2023 de revisió de preus del contracte de serveis de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i assimilables i voluminosos.

Per unanimitat es va aprovar l’Expedient 2.339/2022 referent a l’aprovació definitiva de cartografia.

Aprovat per unanimitat l’Expedient 2.721/2022 sobre l’autorització de l’emplaçament proposat per a la realització de la foguera de la “Festa de Santa Llúcia”.

Es va aprovar amb vots a favor de Veïns de Borriol i Compromís per Borriol i els vots en contra del PSPV, Ciutadans i PP l’expedient 2.705/2022 corresponent a l’aprovació definitiva del Pressupost General per al 2023.

En l’activitat de control es va donar compte de l’expedient 376/2022 referent al trasllat al Ple de l’informe d’intervenció sobre el control financer de subvencions i de les resolucions d’alcaldia de la 1.389/2022 a la 48/2023.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Pots vore el Ple en el canal de YouTube de l’Ajuntament.