CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE GENER/2023

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE GENER/2023

El dijous 26 de gener es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 22 de desembre de 2022.

2. Expedient 36/2023. Revisió de preus del contracte de serveis de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i assimilables i voluminosos.

3. Expedient 2.339/2022. Planejament General. Aprovació definitiva de cartografia.

4. Expedient 2.721/2022. Autorització de l’emplaçament proposat per a la realització de la foguera de la “Festa de Santa Llúcia”.

5. Expedient 2.705/2022. Aprovació definitiva del Pressupost General per al 2023.

B) Activitat de control

6. Expedient 376/2022. Trasllat al Ple de l’informe d’intervenció sobre el control financer de subvencions.

7. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 1.389/2022 a la 48/2023.

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).