PLE DE DESEMBRE/2022 AL YOUTUBE

PLE DE DESEMBRE/2022 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 22 de desembre en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de data 24 de novembre de 2022.

Es va aprovar per unanimitat l’Adhesió al Pacte Europeu de les alcaldies per al clima i l’energia.

També per unanimitat es va aprovar l’Adhesió al servei provincial de teleassistència de la Diputació de Castelló.

Es va aprovar el reglament d’actuacions front a situacions de risc en menors per unanimitat.

Es va aprovar per 8 vots a favor de Compromís per Borriol i Veïns de Borriol, l’abstenció del PSPV i els vots en contra del PP i Ciutadans l’agrupació municipal per al sosteniment del lloc de treball d’enginyer.

Es va aprovar per 8 vots a favor de Compromís per Borriol i Veïns de Borriol i i els vots en contra del PP, PSPV i Ciutadans el pressupost per al 2023.

Es va aprovar amb els vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol, Ciutadans i el PSPV la modificació puntual núm. 31 de les NNSS (Accés Sud – IES).

Aprovat per unanimitat la regularització dels límits del terme (Exp. 259/2017).

Es va donar compte dels decrets d’alcaldia de la 2022/1.222 a la 2022/1.388.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Pots vore el Ple en el canal de Youtube de l’Ajuntament.