PLE ORDINARI DE DESEMBRE/2022

PLE ORDINARI DE DESEMBRE/2022

El dijous 22 es realitzarà el ple ordinari de desembre a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 24 de novembre de 2022.

2. Expedient 2022/2.738. Adhesió al pacte europeu de les alcaldies per al clima i l’energia.

3. Expedient 2022/2.138. Adhesió al servei provincial de teleassistència de la Diputació de Castelló.

4. Expedient 2021/1.585. Reglament d’actuacions davant d’una situació de risc d’un menor.

5. Expedient 2022/2.735. Agrupació municipal per al sosteniment del lloc d’enginyer d’Administració Especial A2.

6. Expedient 2022/2.705. Pressupost 2023.

7. Expedient 2022/1.380. Planejament general. Modificació Puntual núm. 31 NNSS (Accés sud – IES).

8. Expedient 2017/1.032. URB 2017/259: Regularització dels límits del terme municipal (La Coma 1B i Tomillar).

B) Activitat de control

9. Donar compte Resolucions alcaldia de 1.222/2022 a 1.388/2022.

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de Youtube corporatiu en directe (clica ací).