PLE ORDINARI DEL MES D’AGOST DE 2022 EN YOUTUBE CELEBRAT EL 8 DE SETEMBRE

PLE ORDINARI DEL MES D'AGOST DE 2022 EN YOUTUBE CELEBRAT EL 8 DE SETEMBRE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 28 de juliol en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de data 28 de juliol de 2022.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1908/2022. Modificació article 5.2 Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de recollida de residus sòlids urbans.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1910/2022. Modificació article 8.1 Ordenança fiscal reguladora de l’Ocupació de la Via Pública lucrativa.

Es va aprovar Expedient 1905/2022. Modificació articles 5 i 5 bis Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de subministrament d’Aigua potable amb els vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol, Ciutadans i el PSPV i 3 vots en contra del PP.

Aprovat per unanimitat l’Expedient 1902/2022. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns immobles.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1152/2022. COMPTE GENERAL 2021.

Aprovat per unanimitat l’Expedient 1853/2022. DIES FESTIUS LOCALS 2023.

Es va aprovar per unanimitat la urgència d’incloure el canvi de dedicació de parcial a completa de l’alcalde i que es va aprovar amb els vots a favor de Compromís per Borriol i Veïns de Borriol i les abstencions del PP, Ciutadans i el PSPV.

En l’activitat de control es va donar compte de l’Informe estabilitat pressupostària 2T 2022 i de les resolucions alcaldia de 754/2022 a 897/2022.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Leave a reply