CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 8 DE SETEMBRE

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 8 DE SETEMBRE

El dijous 8 de setembre es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 28 de juliol de 2022.

2. Expedient 1.908/2022. Modificació article 5.2 Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de recollida de residus sòlids urbans.

3. Expedient 1.910/2022. Modificació article 8.1 Ordenança fiscal reguladora de l’Ocupació de la Via Pública lucrativa.

4. Expedient 1.905/2022. Modificació articles 5 i 5 bis Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de subministrament d’Aigua potable.

5. Expedient 1.902/2022. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

6. Expedient 1.152/2022. COMPTE GENERAL 2021.

7. Expedient 1.853/2022. DIES FESTIUS LOCALS 2023.

8. Donar compte Informe estabilitat pressupostària 2T 2022.

B) Activitat de control

9. Donar compte Resolucions alcaldia de 754/2022 a 897/2022.

C) Precs i preguntes

El Ple el podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de Youtube corporatiu en directe (clica ací).

Leave a reply