INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA MATINERA PER AL CURS 22/23

INSCRIPCIÓ A L'ESCOLA MATINERA PER AL CURS 22/23

A partir del dimecres 7 de setembre a les 9:00 h s’obri el termini de preinscripció per a les famílies interessades en fer ús del servei de l’Escola Matinera al CEIP l’Hereu. El servei començarà el dia 12 de setembre a partir de les 7:30 h.

Preu del servei

Les quotes previstes per al curs 2022/2023 seran les que figuren a continuació segons les necessitats de les famílies interessades:

Modalitat Quota general Quota família nombrosa general Quota família nombrosa especial
MENSUAL

Per assistència de cada xiquet/a al mes

25 € 18,75 € 12,50 €
SETMANES SENCERES

Per assistència de cada xiquet/a a la setmana

8 € 6 € 4 €
DIES SOLTS

Per assistència de cada xiquet/a per dies alterns

3 € 2,25 € 1,50 €

Sol·licitud del servei

1. Preinscripció

Les sol·licituds de preinscripció es presentaran al Registre General de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica accedint amb Cl@ve o Certificat digital (tràmit «Escola matinera 2022-2023 Preinscripció»).

Les places són limitades i s’admetran per ordre de sol·licitud.

Terminis i procediment de preinscripció:

·      Preinscripció per a assistir durant mes de setembre: cal presentar la sol·licitud i el rebut del pagament (mitjançant el C-60 emès per l’administració) abans del divendres 9 de setembre a les 14:00 hores.

·      Preinscripció per a assistir la resta de mesos: cal presentar la sol·licitud abans del dia 20 del mes anterior al qual se sol·licita el servei i abonar les taxes abans del 24 mitjançant el document C-60 (vegeu art. 8 de l’Ordenança Fiscal per a la prestació del Servei d’Escola Matinera Municipal) que emetrà l’administració o sol·licitar la domiciliació (només disponible per a la modalitat mensual).

Un cop rebuda la preinscripció, l’Ajuntament emetrà el document de pagament (C-60) amb la taxa corresponent al servei sol·licitat i l’entregarà a la persona interessada (si el tràmit s’ha fet a través de la seu electrònica s’enviarà per correu electrònic) que haurà d’abonar-lo a l’entitat bancària.

2. Formalització de la inscripció

Termini i procediment:

Per a formalitzar la inscripció caldrà aportar a la sol·licitud la següent documentació abans del 24 del mes anterior al qual se sol·licita el servei mitjançant Registre General de l’Ajuntament presencialment o telemàticament a través de la seu electrònica (tràmit «Escola matinera 2022-2023 Formalització de la inscripció»):

·      El formulari de preinscripció emplenat amb les dades de la persona adulta responsable i les de la/les menor/s per a la/les qual/s se sol·licita el servei.

·      El rebut que acredite haver efectuat el pagament de les taxes corresponents

·      La fitxa d’alta de manteniment de tercers emplenada, si s’opta per domiciliar el pagament (modalitat mensual).

·      Còpia del SIP de la/les persona/es per a la/les qual/s se sol·licita el servei.

·      En cas de tindre dret a reducció de les taxes, document que acredite la condició de família nombrosa general o especial.

Documentació i tràmitació

Descarrega la sol·licitud i els impresos associats.

Accedeix a la tramitació electrònica:

Preinscripció: borriol.sedelectronica.es > Matèria: Educació, Cultura i Esports > Tràmit: ESCOLA MATINERA 2022-2023 PREINSCRIPCIÓ

Formalització de la inscripció/aportació de documentació: (borriol.sedelectronica.es > Matèria: Educació, Cultura i Esports > Tràmit: ESCOLA MATINERA 2022-2023 FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

 Bases reguladores

Pots consultar l’Ordenança Fiscal per a la prestació del Servei d’Escola Matinera Municipal i el Reglament Municipal Regulador del Servei d’Escola Matinera a Borriol.

Artxius:

 

Leave a reply