IMPLICA’T PER BORRIOL

IMPLICA'T PER BORRIOL

L’Ajuntament de Borriol posa en marxa la iniciativa «Implica’t per Borriol» per a promoure la participació ciutadana, amb la col·laboració de la Universitat Jaume I, les entitats Prosembra Cooperativa i Ilewasi, a més de la Diputació de Castelló, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i l’IVAJ.

Durant els anys 2022 i 2023 es realitzaran diverses accions, com una avaluació de la participació ciutadana, formacions, tallers, activitats infantils i per a joves, suport per a associacions, etc., amb totes les veïnes i veïns.

Borriol, entés com el seu teixit social, associatiu, el veïnat i l’Ajuntament, compta amb recorregut i iniciatives de participació que serviran com a punt de partida a sis conjunts d’accions: el projecte «Impuls de la participació ciutadana», la creació d’un Consell d’Infància i Joventut i la promoció de la seua participació, el desenvolupament d’estratègies de treball amb associacions i col·lectius del poble, el recull de noves propostes per a l’Agenda Cultural i Esportiva, la creació d’una oferta participativa d’activitats d’oci per a joves, i la millora de la comunicació amb la ciutadania sobre eines de participació.

L’Ajuntament de Borriol inicia aquest mes les primeres accions del projecte «Impuls de la participació ciutadana» (en col·laboració amb la cooperativa Prosembra, la Universitat Jaume I,l’Excma. Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana), mitjançant el qual es proposa fer evolucionar la participació ciutadana adaptant-la a les noves necessitats de l’entorn i garantint la intensificació de les dinàmiques d’interacció amb la ciutadania a través de fòrums, enquestes, activitats formatives i impuls d’instruments participatius com la creació d’un Reglament i una Agenda i un Consell de Participació ciutadana.

Les primeres accions que es realitzaran són enquestes participatives a la població i dues formacions impartides per Jaime Clemente, profesor del departamento de Dret Públic de la Universitat Jaume I:

  • El 20 de setembre a les 18:30 h a la sala d’actes de l’ajuntament: Formació bàsica per a la ciutadania sobre com crear i gestionar una associació —explicació sobre les idees principals que cal tindre en compte per a crear una associació, com gestionar-la d’una forma més eficient i adequada i com fer més participativa la gestió de l’entitat.
  • El 21 de setembre a les 8:30 h: Formació per a persones treballadores de l’Ajuntament de Borriol i càrrecs electes sobre com aplicar la participació ciutadana en les accions locals —consistirà per una banda en com fer més participatives les polítiques públiques locals, de manera que cada empleat públic i càrrec electe local a conega noves tècniques per a fer que les accions que es desenvolupen a l’ajuntament tinguen més en compte l’opció de la ciutadania. D’altra banda, també es farà una proposta sobre com gestionar de forma més eficient la cessió d’espais públics municipals a les associacions veïnals.

La voluntat de l’Ajuntament és refermar el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques municipals.

Tota la informació actualitzada es publicarà al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Leave a reply