PLE ORDINARI DEL MES DE JULIOL DE 2022 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE JULIOL DE 2022 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 28 de juliol en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de data 30 de juny de 2022.

Es va aprovar la modificació de l’Ordenança General de Subvencions per unanimitat.

Es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit extraordinari per a l’adquisició del gronxador de necessitats especials, mobiliari espai sociocultural i adequació sala d’exposicions.

Es va aprovar per unanimitat el suplement de crèdit per a festes, estudis i treballs tècnics, Escola Matinera i despeses culturals finançades per romanent de tresoreria per a despeses generals.

Es va donar compte dels informes trimestrals de morositat 2022 i de les resolucions d’alcaldia 619/2022 al 752/2022.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Pots vore el Ple al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply