PLE ORDINARI DEL MES DE JULIOl DE 2022

PLE ORDINARI DEL MES DE JULIOl DE 2022

El dijous 28 de juliol es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 30 juny 2022.

2. Expedient 594/2022. Modificació de l’Ordenança General de Subvencions.

3. Expedient 1433/2022. Informació Economicofinancera. Informes trimestrals morositat 2022.

4. Expedient 1661/2022. Modificació de Crèdits 30/2022 crèdit extraordinari per a gronxador necessitats especials, mobiliari espai sociocultural i adequació sala d’exposicions.

5. Expedient 1659/2022. Modificació de Crèdits 29/2022 suplement de crèdit per a festes, estudis i treballs tècnics, Escola Matinera i despeses culturals finançades per romanent de tresoreria per a despeses generals.

B) Activitat de control

6. Resolucions alcaldia 619/2022 al 752/2022, ambdues inclusivament.

C) Precs i preguntes

El Ple el podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de Youtube corporatiu en directe (clica ací).

Leave a reply