PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY DE 2022 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY DE 2022 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 30 de juny en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els punts següents:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de data 26 de maig de 2022.

Va prendre possessió com a nova regidora Maryuri Gutiérrez Bejarano per part de Compromís per Borriol.

Es va aprovar l’Expedient 1.879/2019 Ordenança reguladora de la concessió de prestació econòmica individualitzada (PEI) i altres ajudes amb els vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol, PSPV i Ciutadans i les abstencions del PP.

Es va aprovar l’Expedient 1.057/2022 Creació de Comissions de Coordinació Tècnica de Serveis Socials Òrgans col·legiats (constitució, modificació o supressió) per unanimitat.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1.819/2021 Planejament General Aprovació definitiva i sol·licitud d’homologació del Pla d’Actuació Municipal front del Risc d’Incendis Forestals.

Es va aprovar l’Expedient 1.380/2021 Planejament General. Modificació núm. 31 NNSS. Informació pública, consultes sectorials i suspensió de llicències amb els vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i Ciutadans i les abstencions del PP i el PSPV.

Es va aprovar l’Expedient 219/2022 Modificació puntual núm. 34 de les NNSS amb els vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i el PP i les abstencions de Ciutadans i el PSPV.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 983/2022 Subvencions sol·licitades a una altra administració Ratificació de la resolució 2022/0408.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1.280/2022 EMC 20/2022 Crèdit extraordinari enllumenat públic del nucli urbà finançat per préstec bonificat IVACE.

Es va aprovar l’Expedient 1.425/2022 EMC 23/2022 Suplement de crèdit per unanimitat.

Es va aprovar amb els vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol, PP i PSPV i l’abstenció de Ciutadans l’Expedient 1.428/2022 Crèdit extraordinari tanques d’hoquei.

En l’activitat de control es va donar compte de l’Expedient 1.433/2022 referent a l’informe de morositat del primer trimestre del 2022 i de les Resolucions d’alcaldia de la número 475/2022 a la 618/2022.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Pots veure el Ple en el canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply