PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY 2022

PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY 2022

El dijous 30 de maig es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany acta de la sessió de data 26 de maig de 2022.

2. Expedient 1.082/2022. Nomenament de la nova regidora Maryuri Gutiérrez Bejarano.

3. Expedient 1.879/2019. Ordenança reguladora de la concessió de prestació econòmica individualitzada (PEI) i altres ajudes.

4. Expedient 1.057/2022. Creació de Comissions de Coordinació Tècnica de Serveis Socials. Òrgans col·legiats (constitució, modificació o supressió).

5. Expedient 1.819/2021. Planejament General. Aprovació definitiva i sol·licitud d’homologació del Pla d’Actuació Municipal enfront del Risc d’Incendis Forestals.

6. Expedient 1.380/2021. Planejament General. Modificació núm. 31 NNSS. Informació pública, consultes sectorials i suspensió de llicències.

7. Expedient 219/2022. Modificació puntual núm. 34 de les NNSS.

8. Expedient 983/2022. Subvencions sol·licitades a una altra administració. Ratificació de la resolució 2022/0408.

9. Expedient 1.280/2022. EMC 20/2022. Crèdit extraordinari enllumenat públic del nucli urbà finançat per préstec bonificat IVACE.

10. Expedient 1.425/2022. EMC 23/2022. Suplement de crèdit.

11. Expedient 1.428/2022. Crèdit extraordinari per a l’adquisició de tanques hoquei.

B) Activitat de control

12. Expedient 1.433/2022. Dació compte Ple morositat primer trimestre 2022.

13. Resolucions d’alcaldia de la número 475/2022 a la 618/2022.

C) Precs i preguntes

El Ple el podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de Youtube corporatiu en directe (clica ací).

Leave a reply