PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG DE 2022 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG DE 2022 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 26 de maig en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de data 17 de maig de 2022.

Es va aprovar l’Expedient 2.039/2019 de la Modificació dels membres del CEMBOR per unanimitat.

Es va aprovar l’expedient 1.922/2022 sobre la Sol·licitud de compatibilitat d’un empleat públic per unanimitat.

Es va aprovar la Renúncia del regidor Rubén Llorens Esteve per 12 vots a favor i la seua abstenció.

En l’activitat de control es va donar compte de l’Expedient 1.014/2022 referent al Tancament i Liquidació del Pressupost 2021 i de les Resolucions d’alcaldia de la número 259/2022 a la 346/2022.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Pots vore el Ple en el canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply