CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA DEL PLE DE 26 DE MAIG

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA DEL PLE DE 26 DE MAIG

El dijous 26 de maig es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19.30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 17 de maig de 2022.

2. Expedient 1081/2022. Renúncia del regidor Rubén Llorens Esteve.

3. Expedient 2.039/2019. Modificació dels membres del CEMBOR. Inclusió de l’Educadora Social.

4. Expedient 1.922/2022. Sol·licitud de compatibilitat d’un empleat públic.

B) Activitat de control

5. Expedient 1.014/2022. Tancament i liquidació del Pressupost 2021.

6. Resolucions d’alcaldia de la número 259/2022 a la 346/2022.

C) Precs i preguntes

El Ple el podrà seguir per Televisió de Borriol i al canal de Youtube corporatiu en directe (clica ací).

Leave a reply