FIRMA DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ ISONOMIA

FIRMA DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ ISONOMIA

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia, M. José Senent, i l’alcalde, Hèctor Ramos, han signat la renovació de la col·laboració entre l’Ajuntament de Borriol i la Fundació per a continuar la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al municipi durant l’exercici 2022 a través de la participació de l’Ajuntament en la Xarxa Isonomia de Municipis i el seu programa d’activitats.

El conveni, amb una duració d’un any, inclou la difusió d’activitats per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la promoció de la Xarxa Isonomia de Municipis. A més, possibilita la interacció amb altres ajuntaments, integrats en la Xarxa Isonomia per a l’intercanvi de coneixement, experiències i bones pràctiques.

Leave a reply