CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 28 D’ABRIL

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 28 D'ABRIL

El dijous 28 d’abril es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrador acta de la sessió de data 31 de març de 2022.

2. Expedient 804/2022. E.M.C. 12/2022.- Crèdit extraordinari etilòmetre policia local.

3. Donar compte de l’Expedient 630/2021. Memòria final Pla Estratègic de Subvencions any 2021.

4. Expedient 813/2022. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions any 2022.

5. Expedient 510/2022. Planejament General. Catàleg de Protecció de Borriol. Secció Patrimoni Cultural. Sol·licitud inici avaluació ambiental i territorial.

6. Expedient 1818/2021. Planejament General. Pla Territorial Municipal front a emergències de Borriol. Aprovació definitiva i sol·licitud homologació.

7. Expedient 832/2022. Demarcacions Territorials. Alteració de la línia límit entre els termes municipals de Borriol i Castelló de la Plana. Ajustos Administratius.

8. Expedient 242/2022. Declaració institucional “per a instar el govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals.

9. Donar compte de l’expedient 871/2022.- Informe resum control intern 2021.

B) Activitat de control

10. Resolucions d’alcaldia de la número 259/2022 a la 346/2022.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir per Televisió de Borriol i en el canal de Youtube corporatiu en directe (cliqueu ací).

Leave a reply