PLE ORDINARI DE MARÇ/2022

PLE ORDINARI DE MARÇ/2022

El dijous 31 de març es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Esborrany de l’acta de la sessió de data 10 de març de 2022.

2. Expedient 2.394/2021. I Pla Jove de Borriol.

3. Expedient 219/2022. Modificació núm. 34 de les Normes Subsidiàries que afecta al sector 1B de la urbanització de La Coma.

4. Expedient 1.691/2021. Estudi comparatiu dels models de gestió del servei de subministrament d’aigua potable i sanejament.

5. Expedient 1.897/2020. Ordenança reguladora per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades i altres ajudes.

6. Expedient 1.819/2021. Pla d’Actuació Municipal front al risc d’incendis forestals (aprovació inicial).

7. Expedient 1.465/2016. Resolució de mutu acord el contracte de consultoria i assistència del Pla General d’Ordenació Urbana.

8. Expedient 58/2022. Codi de conducta d’empleats públics (Pla Antifrau).

9. Expedient 242/2022. Declaració institucional Tolerància Zero contra el frau.

B) Activitat de control

10. Resolucions alcaldia del núm. 130/2022 al 252/2022.

C) Precs i Preguntes

El Ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i en el canal de Youtube corporatiu en directe (cliqueu ací).

Leave a reply