AJUDES PER TREBALLS DE PEDRA EN SEC

AJUDES PER TREBALLS DE PEDRA EN SEC

Avui s’han publicat al DOGV les subvencions de la pedra en sec per a treballs de restauració i conservació preventiva de manteniment (recuperació de casetes de pedra, aljubs, ribassos…).

? Cobertura: fins 10.000 €

? Límit de sol·licitud: 10 dies des de l’endemà de publicació al DOGV

? Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/03/23/pdf/2022_2396.pdf

Més informació en qualsevol dels correus electrònics següents o telefonant a l’Oficina de Turisme de 9:00 a 14:00 h

? borriol@touristinfo.net

? touristinfo@borriol.es

☎️ 607 489 631

Baixa’t les bases.

Leave a reply