PLE ORDINARI DEL MES DE FEBRER DE 2022 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE FEBRER DE 2022 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 24 de febrer al canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar el punts següents:

Es va aprovar de l’acta de la sessió realitzada el 4 de febrer de 2022.

Es va elegir a Esther Alafont com a jutgessa de pau substituta.

Es aprovar per unanimitat el PG Sectorial Pla Municipal d’Emergències.

Es va aprovar per unanimitat la Revisió de preus del contracte de fem.

Es va desestimar l’al·legació presentada a l’ordenança de Convivència Ciutadana i Actuacions Socials per 8 vots a favor de Compromís per Borriol i Veïns de Borriol.

Es va aprovar per unanimitat la Convocatòria d’ajudes 2022 per a projectes d’inversió per a la millora de Polígons Industrials (IVACE).

Es van aprovar per unanimitat les propostes de declaració institucional per a sol·licitar a les entitats bancàries i altres organismes, la millora dels serveis per a la ciutadania en general i per a la gent gran i amb diversitat funcional en particular i la de sol·licitar la paralització del projecte MAGDA.

En l’activitat de control es va donar compte de l’Expedient 242/2022, del 376/2022 Pla anual control financer 2022, del 2.000/2020 Informe definitiu control financer 2021, del 289/2022 Pagament Mitjà a Proveïdors i Morositat 4t trimestre 2021 i de les resolucions d’alcaldia del núm. 48/2022 al 129/2022.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Leave a reply