CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI FEBRER/2022

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI FEBRER/2022

El dijous 3 de febrer es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19.30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Esborrany de l’acta de la sessió de data 3 de febrer de 2022.

2. Expedient 2.059/2021. Elecció del jutge/jutgessa de pau substitut/substituta.

3. Expedient 1.818/2021. 2021/512 Urb. PG Sectorial Pla Municipal d’Emergències.

4. Expedient 180/2022. Revisió de preus del contracte de fem.

5. Expedient 2.185/2021. Modificació de l’ordenança de Convivència Ciutadana i Actuacions Socials.

6. Expedient 396/2022. 2022/82 Urb. Convocatòria d’ajudes 2022 per a projectes d’inversió per a la millora de Polígons Industrials (IVACE).

7. Expedient 242/2022. Proposta de declaració institucional per a sol·licitar a les entitats bancàries i altres organismes, la millora dels serveis per a la ciutadania en general i per a la gent gran i amb diversitat funcional en particular.

8. Expedient 242/2022. Proposta institucional per a sol·licitar la paralització del projecte MAGDA.

B) Activitat de control

9. Expedient 376/2022. Pla anual control financer 2022

10. Expedient 2.000/2020. Informe definitiu control financer 2021

11. Expedient 289/2022. Pagament Mitjà a Proveïdors i Morositat 4t trimestre 2021.

12. Resolucions alcaldia del núm. 48/2022 al 129/2022.

C) Precs i Preguntes

El Ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i en el canal de Youtube corporatiu en directe (cliqueu ací).

Baixa’t l’anunci.

Leave a reply