PLE ORDINARI DEL MES DE GENER DE 2022 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE GENER DE 2022 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 3 de febrer al canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar el punts següents:

Es va aprovar de l’acta de la sessió realitzada el 16 de desembre de 2021.

Es va aprovar per unanimitat la proposta d’alcaldia de iniciar l’expedient per a felicitar a títol individual a dos membres del Cos de la Policia Local de Borriol.

Es va desestimar l’al·legació presentada a l’aprovació de l’escut històric de la Vila de Borriol per 8 vots a favor i 5 abstencions.

Es va aprovar per unanimitat l’ordenança fiscal IIVTNU.

Es va aprovar per unanimitat la bonificació de l’ICIO de la Casa Abadia per ser declarada d’especial interés municipal.

Aprovació per 8 vots a favor, 1 abstenció i 4 en contra del pressupost per al 2022.

En l’activitat de control es va donar compte dels decrets d’alcaldia del 1.071 al 1.164 del 2021 i de l’1 al 47 del 2022.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Leave a reply