PRIMER PLE ORDINARI DEL 2022

PRIMER PLE ORDINARI DEL 2022

El dijous 3 de febrer es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 16 de desembre de 2021.

2. Expedient 2021/2.524. Proposta de felicitació a títol individual a dos policies locals.

3. Expedient 2021/2.059. Elecció del jutge/essa de pau substitut/a.

4. Expedient 2021/373. Contestació d’al·legacions a l’escut històric de la Vila de Borriol.

5. Expedient 2022/88. Aprovació de l’ordenança fiscal IIVTNU.

6. Expedient 2022/89. Bonificació ICIO de l’obra de la Casa Abadia per declaració d’especial interés municipal.

7. Expedient 2022/139. Aprovació del pressupost per al 2022.

B) Activitat de control

8. Donar compte dels decrets d’alcaldia del 1.071 al 1.164 del 2021 i de l’1 al 47 del 2022.

C) Precs i preguntes

El Ple el podreu seguir en directe per Televisió de Borriol i al canal de Youtube corporatiu en directe (cliqueu ací).

Leave a reply