PLE ORDINARI DEL MES DE DESEMBRE DE 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE DESEMBRE DE 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 25 de novembre al canal de YouTube corporatiu.

Els punts que es van tractar van ser el següents:

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió amb data de 25 de novembre de 2021.

Es va aprovar amb 12 vots a favor i 1 abstenció de Ciutadans l’Expedient 2.432/2021 –

Rectificació de l’Inventari a data 31 de desembre de 2020. Aprovació per unanimitat l’Expedient 2.394/2021 –

Proposta en defensa del sector cinegètic de la Comunitat Valenciana. Es va declarar per unanimitat la urgència de l’Expedient 559/2020 – Requeriment previ al Servei Territorial de Medi Ambient referent a la modificació puntual núm. 32 de les Normes Subsidiàries.

Es va aprovar per 11 vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i el PP i 2 abstencions del PSPV-PSOE i Ciutadans.

En l’activitat de control es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 1.005/2021 a la 1.070/2021.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Leave a reply