RESULTATS DE LA SUBVENCIÓ PER A RECUPERACIÓ DE FAÇANES I COBERTES

RESULTATS DE LA SUBVENCIÓ PER A RECUPERACIÓ DE FAÇANES I COBERTES

Aquest mes s’ha dut a terme la intervenció arquitectònica de recuperació de façanes i cobertes a les cases tradicionals de la població, gràcies a la línia de subvencions creada enguany per a la restauració d’immobles des de la regidoria de Patrimoni. En total han sigut 8 intervencions subvencionades i s’han repartit un total de 9.300 €.

Vista la bona acceptació que ha tingut esta línia de subvencions estarà present també per a l’any que ve i està previst convocar-la dins del primer trimestre.

Recordem que les despeses subvencionades han sigut sobre teulades, pintura, fusteria, serralleria i instal·lacions, i sempre que han estat executades conforme a les ordenances, aplicant els criteris de restauració del Catàleg de Proteccions de Borriol.

Leave a reply