PLE ORDINARI DEL MES DE NOVEMBRE DE 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE NOVEMBRE DE 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 25 de novembre al canal de YouTube corporatiu.

Els punts que es van tractar van ser els següents:

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 28 d’octubre de 2021.

Aprovació per 12 vots a favor i una abstenció de l’expedient 5/2021 – 2020/675 sobre la modificació puntual núm. 33 de les NNSS – Connexió del casc urbà amb el sector ZU-7.

Aprovació per unanimitat de l’expedient 2.394/2021 referent a l’adquisició del compromís d’aprovació del I Pla Jove Territorial 2021-2025.

En l’activitat de control es va donar compte de l’execució trimestral del pressupost, del pagament mitjà a proveïdors i la morositat del tercer trimestre del 2021 així com de les resolucions d’alcaldia de la 907/2021 a la 1.004/2021.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Leave a reply