CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE/2021

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE/2021

Dijous 25 de novembre es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió amb data de 28 d’octubre de 2021.

2. Expedient 5/2021. 2020/675 Urb. Modificació puntual núm. 33 de les NNSS – Connexió del casc urbà amb el sector ZU-7.

3. Expedient 2.394/2021 I Pla Jove Borriol.

4. Expedient 33/2021 – Compromís. Proposta en defensa del sector cinegètic de la Comunitat Valenciana – Urgència (no dictaminada).

B) Activitat de control

5. Donar compte MINHAP execució trimestral pressupost, PMP i morositat del tercer trimestre 2021.

6. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 907/2021 a la 1.004/2021.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i pel canal de YouTube de l’Ajuntament.

Baixa’t l’anunci:

Leave a reply