S’inicien les obres de la façana del museu

S’inicien les obres de la façana del museu

Al llarg dels mesos d’octubre i novembre, s’està duent a terme la tasca de recuperació de la façana original del Museu (MUHBO), antiga Casa de la Vila i Llotja medieval, clar exponent de l’academicisme valencià del segle XVIII. Les obres han consistit en l’eliminació de les humitats provocades per la pedra vista, que originaven filtracions perjudicials per al manteniment de l’edifici. Així mateix, s’ha recuperat l’enlluït tradicional de morter de calç blanc, com en el projecte inicial.

Leave a reply