SUBVENCIONS REACTIVEM CASTELLÓ EMPRESES 2021

SUBVENCIONS REACTIVEM CASTELLÓ EMPRESES 2021

Avui dimarts 26 d’octubre s’ha publicat l’extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions Reactivem Castelló Empreses 2021.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 10 naturals comptats a partir de demà dimecres 27 d’octubre.

Les persones o entitats beneficiàries finals d’aquestes ajudes són les persones treballadores autònomes i les microempreses, amb un màxim de 10 treballadors, amb domicili fiscal en el terme municipal de Borriol, següents:

– Que pertanguen als sectors productius inclosos en la llista de l’Annex I (baixa’t el document).

– Que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) d’aquest municipi, o que figuren en el llistat d’exempts de l’IAE d’aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això, sempre que figuren d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors.

– Que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social o a la mútua professional corresponent i a l’Agència Estatal d’Administració Tributària a 31 de desembre de 2020, i continuen en funcionament en el moment de presentar la sol·licitud.

Pots vore obtindre tot el procediment en el Portal de Transparència.

Baixa’t la documentació:

Leave a reply