PLE ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE DE 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE DE 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 9 de setembre al canal de YouTube corporatiu. Els punts que es van tractar van ser el següents:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 9 de setembre de 2021.

2. Exp. 2021/373. Sol·licitud d’alcaldia per a l’adopció de l’escut històric de la Vila de Borriol. Es va aprovar amb els vots favorables de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i PP i 2 abstencions de Ciutadans i PSPV-PSOE.

3. Expedient 2021/351. Dictament Final de la Comissió d’Investigació dels Comptes dels anys 2005 a 2015. Es va aprovar amb els vots favorables de Compromís per Borriol, 3 abstencions del PSPV-PSOE i Veïns de Borriol i 4 en contra de Ciutadans i PP.

4. Expedient 2021/1.905. EMC 2021/38 Crèdit extraordinari per a l’execució subsidiària per a la neteja de zones verdes de la urbanització de La Coma Fase 1 A. Es va aprovar per unanimitat.

5. Expedient 2021/1.906. EMC 2021/39 Crèdit extraordinari per a l’execució subsidiària per a la finalització i cesió de la urbanització de La Coma Fase 1 A. Es va aprovar per unanimitat.

6. Expedient 2021/1.572. Afectació del bé immoble al domini públic de la parcel·la de la Font de Peret. Es va aprovar per unanimitat.

7. Expedient 2021/1.389. Adjudicació de la Fase I de l’Espai Sociocultural Els Llavadors. Es va aprovar per unanimitat.

8. Expedient 2021/1.469. Adhesió al Pla d’Infraestructures de Serveis Socials: Centre de Dia. Es va aprovar per unanimitat.

9. Donar compte de la remissió al MINHAP de la informació trimestral del segon trimestre del 2021.

10. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 2021/728 a la 2021/791.

Precs i preguntes.

Leave a reply