CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE/2021

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE/2021

El pròxim dijous 30 de setembre es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 9 de setembre de 2021.

2. Expedient 373/2021. Sol·licitud d’alcaldia per a l’adopció de l’escut històric de la Vila de Borriol.

3. Expedient 351/2021. Dictamen Final CIEIC. Conclusions dels grups polítics.

4. Expedient 1.905/2021. EMC 38/2021 Crèdit extraordinari per a l’execució subsidiària per a la neteja de les zones verdes a la fase 1A de la urbanització de La Coma.

5. Expedient 1.906/2021. EMC 39/2021 Crèdit extraordinari per a l’execució subsidiària per a la finalització i cessió de la fase 1A de La Coma.

6. Expedient 1.572/2021. Afectació del bé immoble al domini públic de la parcel·la de la Font de Peret.

7. Expedient 1.389/2021. Adjudicació del contracte de la Fase I de l’Espai Sociocultural Els Llavadors (no dictaminat per la CIG).

B) Activitat de control

8. Donar compte de la remissió al MINHAP de la informació trimestral 2 T 2021.

9. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia 728 al 791.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

Baixa’t l’anunci.

 

Leave a reply