LICITACIÓ DE LES OBRES DEL CARRER CALVARI I REI EN JAUME I

LICITACIÓ DE LES OBRES DEL CARRER CALVARI I REI EN JAUME I

Ja està publicada la licitació per al projecte d’Urbanització dels carrers Calvari i Rei En Jaume del casc urbà. El pressupost del projecte ascendix a 62.012,99 € (impostos inclosos). Les obres estaran finançades per la Diputació Provincial de Castelló amb el Pla Provincial d’Obres i Serveis 2021.

Podeu obtindre tota la documentació per a la licitació en el Portal de Transparència.

Mitjançant este projecte es pretén urbanitzar el carrer Calvari per complet amb voreres, enllumenat, sanejament, aigua potable i baranetes així com la repavimentació el carrer del Rei En Jaume I.

Pots baixar-te el projecte, l’anunci de licitació i els plecs, tant el de clàusules administratives com el de prescripcions tècniques.

Qualsevol dubte que tingues pots cridar al 964 321 461 o mitjançant el correu electrònic contractacio@borriol.es.

Artxiu:

Leave a reply