PLE ORDINARI DEL MES D’AGOST DE 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES D’AGOST DE 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 9 de setembre al canal de YouTube corporatiu. Els punts que es van tractar van ser el següents:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 29 de juliol del 2021.

2. Aprovació del Compte General 2020 per 9 vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i PSPV-PSOE i 4 abstencions del PP i Ciutadans.

3. Aprovació per 11 vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol, PSPV-PSOE i el PP i 2 abstencions de Ciutadans i Compromís per Borriol de l’Expedient 1.831/2021. EMC 35/2021 Crèdit extraordinari Parcel·la 0168406YK5306N0001FW urbanització UE2 del sector ZU8.

4. Aprovació per unanimitat de l’Expedient 1.824/2021. EMC 34/2021 Suplement de crèdit del préstec de Bankia (2006).

5. Aprovació per unanimitat de l’Expedient 1.203/2021. 2021/337 URB. Ordenança per al foment del comerç local.

6. Es va donar compte de les Resolucions d’Alcaldia 631 a la 727. Precs i preguntes.

Leave a reply